Organizacija

Organizacija

Udrugom Invictus mare upravlja četiri tijela: Skupština, Predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupština je najviše tijelo Udruge i nju predstavljaju svi redovni članovi. Predsjednik je zadužen za zastupanje i predstavljanje Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik sa svim ovlastima. Predsjednik i potpredsjednik zajedno s tajnikom i još dva člana predstavljaju Upravni odbor. To je izvršno tijelo Udruge. Upravlja njezinim radom između sjednica Skupštine. Nadzorni odbor je tijelo koje prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge, te skrbi o poštivanju statuta i drugih propisa.

Predsjednik: Dragutin Andrić

Potpredsjednik: Bruno Perković

Tajnica: Ana Adum