Montee Ball Jersey  O udruzi | Invictus Mare
O udruzi

O udruzi

Na dan Svetog Nikole, 6. prosinca, 2013. skupina studenata Pomorskog fakulteta u Splitu, sa studija Pomorske tehnologije jahta i marina utemeljila je udrugu Invictus Mare, kao neprofitnu udrugu, s ciljem okupljanja studenata Sveučilišta u Splitu radi ostvarivanja zajedničkih zanimanja, želja i sklonosti, koje opisuju se kao temeljna djelatnost udruge. U Registar udruga Republike Hrvatske Udruga je upisana 20. siječnja, 2014. Zasad broji manje članova, a nakana je uključiti što više studenata u neposredne aktivnosti, kao i podupirućih članova. Osim toga, želja i cilj je Invictus mare razviti u prepoznatljivu Udrugu na Splitskom sveučilištu, te aktivno sudjelovati u obrazovno-istraživačkim projektima, kao i djelovanje na poboljšanju studentskog života u Splitu i njegovih sadržajnih vrijednosti.

Ciljevi i djelatnosti udruge

Invictus Mare je udruga koja okuplja revne i kreativne studente Pomorskog fakulteta. Temeljni ciljevi su promicanje pomorstva kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, športskih i obrazovno-istraživačkih djelatnosti studenata te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog, snošljivog i nenasilnog društva. U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga potiče istraživačke djelatnosti u nautičkom turizmu, organiziranje stručnih izleta za svoje članove, organiziranje tribina, skupova, radionica, tečaja i sl., pokretanje projekata koji imaju za cilj unapređenje pomorstva i studentskog života, aktivnu suradnju i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i Svijetu.

Opći podatci

Zrinsko – Frankopanska 38, 21000 SPLIT
OIB: 26874098421
PIC:928566451
IBAN: HR2723300031153124838
SWIFT kôd (BIC): SOGEHR22
OTP – SPLITSKA BANKA D.D.

Kontaktirajte nas na: invictusmare@gmail.com

Facebook: Invictus Mare

Ryan Fitzpatrick Authentic Jersey