Montee Ball Jersey  Karta za brod 2017 | Invictus Mare
Karta za brod 2017

Karta za brod 2017

Projekt Karta za brod smo orgainizirali u dva dijela. Prvi dio je bio niz aktivnosti u suradnji sa CISOKom (Centar za informiranje i savjetovanje o karijerama) zatim drugi dio na kojem je bila tribina o zapošljavanju u nautičkom turizmu.

Aktivnosti u suradnji sa CISOKom su bile i to sljedećim redosljedom:

  • Predavanje s radionicom Moj prvi životopis i molba
  • Radionica Izbjegni najčešće pogreške u kontaktu sa poslodavcem!
  • Radionica Kako se svidjeti drugima u 90 sekundi (i manje)

Na tribini je bila nekolicina profesora, dekan pomorskog fakulteta te više desetaka zainteresiranih studenata. Tribinu je vodio predsjednik udruge Invictus Mare Dragutin Andrić. Za vrijeme tribine se razvila konstruktivna diskusija između svih sudionika.
Nakon tribine su se sudionici nastavili družit, sklapat nova poznanstva i dogovarati suradnju ili daljnje edukacije između kompanija i studenata.

foto by Tina Ljubenkov

O autoru Dragutin Andrić

Ryan Fitzpatrick Authentic Jersey