Montee Ball Jersey  Članstvo | Invictus Mare
Članstvo

Članstvo

Članstvo u Udruzi dragovoljno je i ima tri oblika: redovno, izvanredno i počasno članstvo. Redovnim članom Udruge mogu postati svi sadašnji i bivši studenti studija Pomorskih tehnologija jahta i marina, Pomorskog falkuteta, Sveučilišta u Splitu. Izvanrednim članom Udruge može postati svaki student na odgovarajućem preddiplomskom, diplomskom i postdiplomskom studiju pomorstva pri drugim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Počasnim članom može postati svaka osoba koja pruža izuzetan doprinos djelovanju Udruge, te sudjeluje u radu i provođenju ciljeva Udruge.
Članstvo u Udruzi ostvaruje se uplatom godišnje članarine u vrijednosti 50,00kn.

Zakonski akti

Zakonskim se aktima nastoji postići organiziran i djelotvoran rad Udruge. Stupanjem na snagu pojedinih akata članovi Udruge su dužni djelovati u skladu s tim pravilima.

Pristupnica 2018

 

Ryan Fitzpatrick Authentic Jersey